Til hovedinnhold

Hva skal du avslutte?


1. Sluttføre regnskap og avslutte bankkonto

Dere må avslutte regnskap og fordele overskudd i henhold til vedtektene. Alle andelseiere skal ha tilbake sin innskutte andelskapital.
Avslutt bankkonto.

2. Innhent revisjonsberetning

Foreleser eller en annen regsnkapskyndig signerer på at regnskapet er i orden. Malen finner dere her

3. Skriv årsrapport

Utarbeid en årsrapport. Sjekk med din veileder hvilke forventninger som ligger til årsrapportens innhold og utførelse.

Eksempel på innhold:

  • Beskrivelse av forretningsidé
  • Navn på deltakere, gjerne med rollebeskrivelse og ansvarsområde
  • Viktige hendelser
  • Beskrivelse av samarbeid med næringsliv og mentor
  • Beskrivelse av hvordan dere har jobbet med bærekraft
  • Beskrivelse av lærdom og erfaringer
  • Resultatregnskap

Årsrapporten skal også inkludere en revisjonsberetning. (Regnskapet behøver ikke godkjennes av en autorisert revisor). Dere kan spørre en person utenfor bedriften med innsikt i økonomi om å kontrollere regnskapet, for eksempel foreleser eller andre med relevant kompetanse. Dere kan ikke revidere eget regnskap.

4. Avhold generalforsamling

Dere møtes og blir enige om å legge ned bedriften og lager protokoll fra generaforsamlingen. Årsrapporten må være med i møtet.

5. Send slettemelding til Brønnøysundregistrene, og send årsrapport til Ungt Entreprenørskap

Innen ett år fra stiftelsesdatoen må studentbedriften avvikles. Dette er dere ansvarlige for.

Daglig leder i bedriften kan logge inn her og laste opp årsrapport og revisorberetning, samt laste ned studentbedriftens avviklingsdokument, og sende slettemelding til Brønnøysundregistrene.

Etter at bedriften er avviklet, vil deltakerne motta attest for arbeidet fra Ungt Entreprenørskap