Til hovedinnhold

Hva skal du avslutte?


1. Sluttføre regnskap og avslutte bankkonto

Dere må avslutte regnskap og fordele overskudd i henhold til vedtektene. Alle andelseiere skal ha tilbake sin innskutte andelskapital.

2. Innhent revisjonsberetning

Foreleser eller en annen regsnkapskyndig signerer på at regnskapet er i orden. Malen finner dere i maler og eksempler.

3. Skriv årsrapport

Utarbeid en årsrapport. Sjekk med din veileder hvilke forventninger som ligger til årsrapportens innhold og utførelse.

Eksempel på innhold:

  • Beskrivelse av forretningsidé
  • Navn på deltakere, gjerne med rollebeskrivelse og ansvarsområde
  • Viktige hendelser
  • Beskrivelse av samarbeid med næringsliv og mentor
  • Beskrivelse av hvordan dere har jobbet med bærekraft
  • Beskrivelse av lærdom og erfaringer
  • Regnskap

Årsrapporten skal også inkludere en revisjonsberetning. (Regnskapet behøver ikke godkjennes av en autorisert revisor). Dere kan spørre en person utenfor bedriften med innsikt i økonomi om å kontrollere regnskapet, for eksempel foreleser eller andre med relevant kompetanse. Dere kan ikke revidere eget regnskap.

4. Avhold generalforsamling

Dere møtes og blir enige om å legge ned bedriften og lager protokoll fra generaforsamlingen. Årsrapporten må være med i møtet.

5. Send slettemelding til Brønnøysundregistrene

Innen ett år fra stiftelsesdatoen må studentbedriften avvikles. Dette er dere ansvarlige for. Avviklingsdokument og lenke til Brreg finner du her.