Til hovedinnhold

Hva skal du avslutte?


1. Sluttføre regnskap og avslutte bankkonto

Dere må avslutte regnskap og fordele overskudd i henhold til vedtektene. Alle andelseiere skal ha tilbake sin innskutte andelskapital.

2. Innhent revisjonsberetning

Foreleser eller en annen regsnkapskyndig signerer på at regnskapet er i orden. Malen finner dere i maler og eksempler.

3. Fullfør årsrapporten

Utarbeid et årsrapport (se eksempler i maler oppe) på denne nettside (kommer ila 2022). Dette er nødvendig for at UE skal kunne godkjenne bedriften og sende ut attester.

4. Avhold generalforsamling

Dere møtes og blir enige om å legge ned bedriften og lager protokoll fra generaforsamlingen. Årsrapporten må være med i møtet.

5. Send slettemelding til Brønnøysundregistrene

Innen ett år fra stiftelsesdatoen må studentbedriften avvikles i Brønnøysundregistrene. Dette er dere ansvarlige for. Klikk på "Melde sletting" og følg instruksene som blir gitt. Se trinn for trinn beskrivelse i malene oppe .