Til hovedinnhold

For foreleser

Er du fagansvarlig foreleser for studentbedrift?

Som fagansvarlig foreleser for en studentbedrift har du ansvar for å sikre at intensjonen med programmet er ivaretatt; nemlig læring fremfor næring. Rådgiverne i UE fylke ønsker å ha god dialog med deg som foreleser, så vi anbefaler at du starter med å kontakte den som er ansvarlig for høyere utdanning i ditt UE fylkese oversikt her.


Hva er studentbedrift?

Studentbedrift er et pedagogisk program som gir studenter kunnskap og ferdigheter i bedriftsetablering gjennom et semester eller et studieår med oppstart, drift og avvikling av egen bedrift. Studentbedrift planlegges og gjennomføres i samarbeid med universiteter, høyskoler og fagskoler som en del av studentenes studieprogram. Hensikten med å drive Studentbedrift er at man skal få erfaring med bedriftsetablering og nyskapingsprosesser, man skal utvikle sine egne entreprenørielle kompetanser og det er en arbeidsform som gir kompetanse arbeidslivet har nytte av.

På nettsiden www.studentbedrift.no ligger inspirasjon og informasjon om de ulike stegene i arbeidet med Studentbedrift.

Selve registreringsprosessen for Studentbedrift har omtrent det samme innholdet som man må gjennom i Altinn når du registrerer en annen type bedrift. Vårt mål er at studentene skal lære og være forberedt til neste gang de eventuelt skal registrere bedrift. Vi i UE bidrar med veiledning i både registreringsprosessen og i veien videre, for både forelesere og studenter.

For å være fagansvarlig foreleser må du også ha en brukerprofil i vårt registreringssystem. Ta kontakt med UE fylke, så hjelper vi deg i gang!


Studentbedrift som læringsarena

Gjennom programmet Studentbedrift har studentene en læringsarena som gir dem førstehåndserfaring med flere av de kompetansene som løftes frem som sentrale når man snakker om 21st century skills og entreprenørielle kompetanser. Gjennom selvregulerende læring påvirker studentene i svært stor grad egen læringsprosess. De må håndtere utfordringer i en usikker og kompleks virkelighet gjennom å ta egne valg og beslutninger, etablere eget nettverk og relasjoner til ressurspersoner, ta selvstendig ansvar og finne sin rolle i en studentgruppe som sammen skal skape resultater gjennom utvikling og realisering av egen forretningside.

Gjennom et tverrfaglig fokus vil studenter med ulik fagkompetanse kunne jobbe sammen og få en dybde i forståelsen av egen fagkunnskap som ikke kan læres på samme måte på skolebenken, eller gjennom konstruerte tverrfaglige caseoppgaver. Det bidrar på en unik måte til å utvikle studentenes samarbeidsevner og perspektiver på verdien av tverrfaglighet i arbeidsprosesser. Dette er egenskaper som er svært viktige når studentene kommer ut i arbeidslivet. Det å legge til rette for bruk av læringsformer og samhandlingsplattformer som stimulerer til dette er avgjørende. Gjennom programmet Studentbedrift får studentene førstehåndserfaring med dette.