Til hovedinnhold

Registrering


SJEKK - REGISTRER - BETAL

Dette må du gjøre for å få et organisasjonsnummer fra Brønnøysundregisteret.

SJEKK

Det er smart å sjekke punktlisten under før dere starter på selve registreringen. Når dere er klare, kan daglig leder begynne registreringen, og invitere inn øvrige deltakere.

Sjekkliste før registrering:

  • Hva skal bedriften hete? Navnet skal inneholde "SB" eller "Studentbedrift". Hvis dere skal endre navnet senere, må dere holde en ekstraordinær generalforsamling. Tenk IPR fra første dag - sjekk om navnet er tilgjengelig!
  • Fordel roller og stillinger mellom dere.
  • Ha navnet til fagansvarlig foreleser/veilederen klar. Dere må også en mentor, men dette kan registreres senere.
  • Hvem skal ha signaturrett? Vi anbefaler at to har signaturrett, vanligvis daglig leder og økonomiansvarlig.
  • Har dere navn og adresse til studiestedet, samt navn og telefonnummer til fagansvarlig foreleser? Hvis dere kommer fra ulike studiesteder kan dere skrive inn adressen til studiestedet der studentbedriftens foreleser er ansatt.
  • Kort beskrivelse av forretningsideen (maks 250 tegn).
  • Hva skal et eventuelt overskudd ved avvikling av studentbedriften anvendes til? For eksempel lønn til ansatte eller gave til et veldedig formål?
  • Avhold stiftelsesmøte, med utsendt innkalling og saksliste en uke i forkant. Se mal i eksempler.
  • Har daglig leder BankID eller MinID tilgjengelig? Dette er påkrevd ved innsending av skjema til Brønnøysundregisteret.
  • Registrering krever bekreftelse på mobil - har dere mobilnummeret til alle i bedriften klare?

REGISTRER

>> Det er Daglig leder som skal starte registreringsprosessen, og invitere inn øvrige deltakere underveis


BETAL

Registreringsavgiften på 500 kr. betales før Studentbedriften blir godkjent av Ungt Entreprenørskap. Kvittering for innbetaling kan brukes som bilag i Studentbedriftens regnskap.

UE diplom bla