Til hovedinnhold

HR og ledelse


Hva er viktig når det gjelder HR?

Svar på spørsmålene

  • Har dere en HR-strategi som støtter oppnåelse av forretningsmessige mål?
  • Har dere gjort en grundig vurdering av talent og kompetanse ved fordeling av ansvar og oppgaver?
  • Har dere en rekrutteringsstrategi og en rekrutteringsprosess?
  • På hvilken måte har dere fulgt opp medarbeiders prestasjoner og skapt motivasjon til å oppnå bedriftens mål?
  • Hvordan har samarbeidet i bedriften fungert, og hvilke eventuelle tiltak er gjort for å sikre trivsel og et godt arbeidsmiljø?
  • Har bedriften dokumentert retningslinjer for konflikthåndtering?
  • Hvordan har dere jobbet med opplæring og kompetanseutvikling av ansatte?
  • Har dere dokumentert en plan for forebygging og oppfølging av sykefravær, samt har en back-up-løsning ved fravær i viktige roller?

Konflikter og konflikthåndtering

Sannsynligvis vil dere oppleve ulike konflikter i løpet av studentbedrift-perioden. Dette er normalt, og det trenger ikke være negativt dersom dere klarer å se på diskusjonen som gunstig for ideutvikling ol. Pass på at diskusjonene ikke blir av den 'giftige' typen - som hindrer fremgang og skaper mistrivsel.

Ettersom man vet at konflikt i ulik grad alltid vil oppstå i grupper, kan det være fint å snakke om det i oppstartsfasen så dere kan ha noen strategier for konflikthåndtering klare.