Til hovedinnhold

HR og ledelse


Hjernen og hjertet i organisasjonen


HR handler om å styrke menneskelig kapital, bygge sterke kulturer , og forme organisasjoners fremtid. Innovasjon og organisasjonsutvikling er også en naturlig del av HR- området.-HR sørger for at bedriften rekrutterer de rette menneskene, utvikler dem i tråd med bedriftens mål og gjør dem til gode ambassadører den dagen de forlater selskapet. Det handler om å forvalte den menneskelige kapitalen best mulig.
Ann Kristine Storsand, senior HR-rådgiver, ManpowerGroup
Allef vinicius xx T Hu C wdn0 unsplash

Er du daglig leder i din studentbedrift? Eller lurer du på hva er det viktigste med å være en leder? Les mer om ledelse her.

Hva er de viktigste områdene i HR?

7 tips for deg som er leder/HR ansvarlig i studentbedriften

  1. Rekruttering: Å finne de riktige menneskene til de riktige jobbene er en essensiell del av HR arbeidet. Tenk gjennom : hvilken kompetanse trenger din studentbedrift? Når dere fordeler ansvar og oppgaver, hvilke talent og kompetanse har dere allerede? Bruk nettverket deres og prøv å rekruttere med-studenter som vil gi dere en konkurransefordel.
  2. Opplæring: Opplæring er ikke bare for nyansatte. Å starte en studentbedrift er oftest en lang læringsprosess, så det er viktig å tenke gjennom hvordan kan dere hjelpe hverandre med å utvikle ferdighetene deres.
  3. Bedriftskultur og engasjement: Alle i bedriften bidrar til å bygge en god og produktiv bedriftskultur. Dette inkluderer å initiere eller støtte opp under sosiale arrangementer, sørge for trivsel og håndtere utfordringer som kan påvirke arbeidsmiljøet.
  4. Konflikthåndtering og samarbeid: Konflikter kan oppstå hvor som helst, i små eller store team. Dere spiller en nøkkelrolle i å løse uenigheter og fremme samarbeid for å opprettholde et godt arbeidsmiljø. Les mer om dette HER.
  5. Personaladministrasjon: For å opprettholde og vedlikeholde arbeidsforholdet har HR generelt en viktig administrativ funksjon, men det er i mindre grad relevant for studentbedriften. Det viktigste oppgaven blir å tenke gjennom forebygging og oppfølging av sykefravær, ha en back-up-løsning ved fravær i viktige roller, og utbetale eventuelt lønn.
  6. Mangfold og inkludering: Å skape et team som inkluderer mennesker med forskjellige bakgrunner, erfaringer og perspektiver er med på forbedre kreativitet og problemløsning. Tenk muligheter, ikke begrensinger!
  7. Endringsledelse: Alle organisasjoner gjennomgår endringer. En studentbedrift er ofte i konstant og rask endring, og akkurat den erfaringen kommer til å være veldig verdifull i arbeidslivet senere. Spør dere selv: hvordan kan jeg støtte mine kollegaer og hvilke systemer kan vi lage for oss selv for å takle endringer?