Til hovedinnhold

Formelle krav


IMG 8014

Formelle krav

Før du starter en studentbedrift må du avklare dette med en fagansvarlig foreleser. Studentbedrift skal være knyttet til/være en del av et fag/studie, og ikke være noe dere driver ved siden av studiene.

Dette er de formelle krav for å drive studentbedrift:

 1. Registrere studentbedriften.
  Dere skal registrere studentbedriften hos Ungt Entreprenørskap, og i Brønnøysundregistrene. Før dere registrerer må dere blant annet ha fagansvarlig foreleser, ha forretningsideen på plass, og ha bestemt dere for hvilke stillinger dere skal ha i bedriften. En studentbedrift må bestå av minimum 2 personer, og alle eiere i en SB må være studenter. Daglig leder inngår en avtale med Ungt Entreprenørskap som signeres digitalt. Ved registrering av bedriften opprettes det vedtekter, og daglig leder står ansvarlig for å påse at studentbedriften holder seg til de gjeldende vedtekter gjennom bedriftens levetid.
 1. Betale registreringsavgift.
  Studentbedriften skal betale en registreringsavgift på kr. 500,- til Ungt Entreprenørskap i sitt fylke ved registrering av bedriften.
 2. Finne og registrere mentor.
  Dere skal finne en eller flere mentorer fra arbeids- og næringslivet som kan gi dere støtte og råd på veien. Når mentor er på plass skal det registreres på samme sted som dere registrerer bedriften. Dette kan skje når som helst i løpet av bedriftens levetid.
 3. Føre regnskap.
  Alle studentbedrifter skal føre regnskap, som ved avvikling av bedriften godkjennes av "revisor". "Revisor" kan være en ekstern veileder med innsikt i økonomi, for eksempel foreleser. Studenter kan ikke revidere eget regnskap.
 4. Skrive årsrapport og levere revisjonsberetning.
  Når dere er ferdig med å drive studentbedriften (etter maks 12 måneder), skriver dere en årsrapport. "Revisor" fyller ut revisjonsberetningen. Dere kaller inn til og gjennomfører en generalforsamling hvor dere blir enige om å legge ned bedriften. Årsrapport og revisjonsberetning lastes opp til Ungt Entreprenørskap via studentbedrift.no, og dere sender slettemelding til Brønnøysundregisteret. Etter at bedriften er avviklet vil foreleser motta deltakerattester til alle medlemmer av bedriften.

Husk at dere finner mer informasjon om de forskjellige kravene på studentbedrift.no. Bruk søkefeltet for å lese mer om for eksempel andeler eller årsrapport.


Økonomisk rammeverk

Formålet med Studentbedrift er læring. Formålet, organiseringen og innretningen skiller studentbedrifter fra kommersielle virksomheter. Derfor gjelder ikke de samme skatte- og avgiftsreglene for studentbedrifter som for andre bedrifter. Studentbedriften må følge det økonomiske rammeverket:

 1. Studentbedrift har en omsetningsgrense på kr. 140.000, - for hele bedriftens levetid (maks 12 måneder). Kontakt deres lokale UE-kontor dersom dere nærmer dere omsetning på kr. 100.000, -.
 2. Fordi dere har denne omsetningsgrensen betaler dere ikke skatt og MVA. Husk at dere derfor ikke kan legge til MVA på deres varer.
 3. En studentbedrift kan ikke pådra seg gjeld. Dere kan kjøpe varer på kreditt (leverandørgjeld), men må til enhver tid kunne betale tilbake.
 4. Dere kan selge andeler for inntil kr. 20.000, -. En andel koster kr. 200,-.
 5. Ved overskudd kan de ansatte i bedriften ta ut lønn for inntil kr. 10.000, - skattefritt per kalenderår. Dersom studentbedriften utbetaler mer i lønn enn kr. 10.000, - skal hele lønnen innberettes og det skal trekkes skatt.