Til hovedinnhold

Formelle krav


IMG 8014

RAMMEVERK

Husk at studentbedriften må startes etter avklaringer med fagansvarlig foreleser - det må være knyttet/være en del av et fag/studie, ikke noe dere driver med ved siden av studiene.

 1. Omsetningsgrensen er kr. 140.000,- for hele bedriftens levetid (1 år). Kontakt UE-rådgiveren i ditt fylke når dere passerer kr. 100.000,-.
 2. Dere betaler ikke skatt eller MVA innenfor omsetningsgrensen. Husk at dere derfor ikke kan legge til MVA på deres varer.
 3. En Studentbedrift kan ikke pådra seg gjeld. Dere kan kjøpe varer på kreditt, men må til enhver tid kunne betale tilbake.
 4. Dere kan selge andeler for inntil 20.000 kr. En andel koster 200 kr, og en person kan eie maks to andeler.
 5. Alle studentbedrifter skal føre regnskap som ved avvikling av bedriften godkjennes av "revisor". "Revisoren" kan være foreleser eller andre med innsikt i økonomi. Studenter kan ikke revidere eget regnskap.
 6. De ansatte i bedriften kan ta ut lønn for inntil 10 000 kr skattefritt per kalenderår. Alt inntekt over 10 000 kr beskattes som normal inntekt.
 7. Studentbedriften skal registreres hos Ungt Entreprenørskap og hos Brønnøysundregistrene.
 8. Studentbedriften skal betale en registreringsavgift på kr. 500,- til Ungt Entreprenørskap i sitt fylke ved registrering av bedriften.
 9. En SB må bestå av minimum to personer.
 10. Studentbedriften kan drives i 12 måneder fra etableringsdato.
 11. Studentbedriften må ha minst én mentor fra arbeids-/næringsliv.