Til hovedinnhold

Nettverk


Samarbeid, nettverk og kompetanseutvikling

Ingen er ekspert på alt! Å bygge nettverk og knytte til seg ressurspersoner er en viktig del av læringsprosessen i en studentbedrift. Nettverksbygging skjer ikke av seg selv. Dere må bevisst kartlegge hvilke personer og miljøer dere trenger å komme i kontakt med, som kan tilføre studentbedriften innsikt og kompetanse.

Det er mange måter å bygge nettverk på, og det er mange forskjellige roller en ressursperson kan ha. Under følger en oversikt over noen av disse.

Mentor

Alle studentbedrifter skal ha minst én mentor fra arbeids- og næringsliv. Denne mentoren blir også registrert i UEs systemer og blir synlig på din SB-attest.

For de fleste studentbedrifter vil det være naturlig og nødvendig med flere mentorer, med ulik kompetanse. Mentorene kan være med som støttespillere, inspiratorer og rådgivere. De kan stille klargjørende spørsmål, bistå med strategiske vurderinger og tilføre studentbedriften kompetanse dere ikke har selv. Siden en mentor får en mer formell tilknytning til studentbedriften enn andre, mer uformelle kontakter, bør dere i starten avklare forventninger og tidsbruk. Dette kan for eksempel gjøres gjennom en enkel avtale. Dere bør også signere en avtale med mentor før dere deler forretningshemmeligheter.

Rådgivende panel (“advisory board”)

Mange oppstartsbedrifter velger å opprette et såkalt «advisory board», noe som også kan være aktuelt for studentbedrifter. Et slikt rådgivende panel er en sammensetning av forskjellige personer med ulik bakgrunn som bistår studentbedriften med råd og veiledning. Panelet kan bidra med eksterne perspektiver og gi råd om strategiske problemstillinger.

Kommune/næringshage/startup-miljøer

Alle kommuner har et apparat som skal bistå oppstartsbedrifter og etablerte bedrifter. Dette kan være en næringssjef/næringsrådgiver i kommunen, eller en næringshage, inkubator osv. Ta gjerne kontakt med disse for å høre hvordan de jobber og hva de kan bistå med. Kanskje får dere til svar at dere må komme tilbake om dere tar studentbedriften videre til en annen type etablering, men ofte vil også studentbedrifter møte stor velvilje og interesse hos disse aktørene, kanskje spesielt ute i distriktene.

Ta kontakt med ditt fylke for mer informasjon om hva som er relevant hos deg.

Andre studentbedrifter/gründere

Det kan ha stor verdi å være i kontakt med andre som er i samme fase som dere. Ofte møter man de samme problemstillingene og utfordringene, og kanskje har noen funnet en løsning på noe dere sliter med, eller har erfart noe som de kan dele videre. Oppsøk aktuelle møteplasser. Koster det å delta? Spør i så fall gjerne om å få studentrabatt. Ofte vil arrangøren se det som positivt at studenter deltar, og vil være villig til å gi dere en god pris.

I mange kommuner fins det hub-er eller kontorfellesskap for oppstartsbedrifter. Ta kontakt med disse. Kanskje kan dere gjøre noe sammen, ha noen kontordager der eller bare møtes i en uformell setting.

Studentorganisasjonen START har lokallag ved mange utdanningsinstitusjoner og tilbyr ofte arrangementer med relevant tematikk.

Pilotkunde

En pilotkunde får sjansen til å teste nye løsninger før de slippes i markedet og blir tilgjengelige for alle. Dette kan være aktuelt for studentbedrifter som utvikler nye produkter. En pilotkunde må være representativ for det markedet man planlegger å operere i. Pilotkunden må være villig til å investere tid (i noen tilfeller også penger) i prosjektet, til det beste for prosjektet og ikke bare egne behov. Vær oppmerksom på pilotkundens rolle og involvering, slik at dere sikrer en felles målsetting. Forventningsavklaring og avtaleverk er viktig.

Investor

Dersom studentbedriften har en idé som dere ønsker å ta videre i f.eks. et AS, kan det være lurt å starte jobben med å finne investorer allerede mens dere er studentbedrift. En investor er en person som bruker kapital til å foreta en investering med mål om å oppnå en gevinst i framtiden. Husk på at kapital fra en investor vil inngå i studentbedriftens omsetning, som ikke kan overstige 140.000. Ofte vil dette derfor være mest aktuelt når man tar studentbedriften videre, men mange undervurderer hvor lang tid det kan ta å finne riktig investor. Bruk derfor SB-tiden til å starte jobben. Husk at det er viktig å tenke på beskyttelse av rettigheter, les mer her.

Sosiale medier

Aktivt bruk av sosiale medier kan bidra til å bygge et bredt nettverk. Opprett profil på profesjonelle plattformer som LinkedIn og vær aktiv i relevante grupper og fora. Del relevant innhold, kommuniser med følgerne, og vær oppmerksom på trender og samtaler innen deres bransje.