Til hovedinnhold

Produkt og verdi


Verdiforslag

Verdi handler om å finne behov og løse problemer som kunden møter på i sitt liv. For å finne ut hva verdien er for deres kunde, må dere ut av bygningen og snakke med mennesker.

Et verdiforslag skaper verdi for et kundesegment gjennom en spesiell kombinasjon av elementer rettet mot de aktuelle behovene. Verdiene kan være kvantitative (for eksempel pris, tidsbesparelse) eller kvalitative (som design eller kundeopplevelse). Finn ut hvilken "pakke" med fordeler dere tilbyr kunden.

Uansett om dere utvikler helt nye produkter, eller videreutvikler noe som allerede eksisterer, må dere beskrive nøyaktig hva dere skal utvikle og når det skal skje. Vær helt presis når det gjelder hva som skal utvikles, og hvordan produktet skal pakkes, presenteres, leveres og dokumenteres. Det er avgjørende at produktutviklingen og tilhørende mål henger sammen med forretningsmodellen slik at løsningen dekker behovet som målgruppen har.

Produkt eller tjenesteutvikling er sjelden en lineær prosess, så dere vil komme tilbake til utgangspunktet kanskje flere ganger.