Til hovedinnhold

For mentor

Er du spurt om å være mentor for studentbedrift? Her får du litt mer informasjon om hva det innebærer.


Hva er en studentbedrift?

Studentbedrift er et pedagogisk program som gir studenter kompetanse om bedriftsetablering, samarbeid, idé- og produktutvikling, problemløsing og nettverksbygging. Les mer.

Det er viktig å være klar over følgende:

 • Studentbedrifter skal ha en fagansvarlig foreleser som er ansatt ved utdanningsinstitusjonen.
 • Studentbedrifter har læring som formål, og har derfor noen økonomiske rammer som det er viktig at også mentor er kjent med (bl.a. omsetningsgrense på 140.000).
 • Det skal være minst to deltakere i en studentbedrift.
 • En studentbedrift kan drives i inntil 12 måneder.
 • Studentbedrifter skal registreres hos Ungt Entreprenørskap og Brønnøysundregisteret og får et eget organisasjonsnummer.

Se oversikt over alle formelle krav.


Les om hvordan studentbedrifter jobber med samarbeid, nettverk og kompetanseutvikling.


Om Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap (UE) er en landsomfattende ideell organisasjon som tilbyr pedagogiske entreprenørskapsprogrammer i hele utdanningsløpet. UE består av en nasjonal enhet, UE Norge, og 13 selvstendige fylkesorganisasjoner. Les mer.


Hva kan du som mentor bidra med?

 • Være sparringspartner for studentbedriften.
 • Inspirere og utfordre.
 • Hjelpe studentene med å sette egne mål og finne sitt ambisjonsnivå.
 • Bidra til studentbedriftens læring og utvikling ved å dele din kompetanse og dine erfaringer.
 • Om mulig/relevant være en døråpner for studentbedriften inn til dine kontakter og nettverk.


Viktig å vite om mentorrollen:

 • Start med avklaring av forventninger og tidsbruk.
 • Du skal ikke påta deg å utføre oppgaver for studentbedriften.
 • Vær forsiktig med direkte råd – studentbedriften må eie sine egne beslutninger.
 • Studentenes foreleser har det faglige ansvaret for studentbedriften.
 • For studentene er det prosessen og læringen som er det viktigste, og de har begrensede ressurser tilgjengelig (samt begrensninger i det formelle rammeverket, ref. økonomi)
 • Ungt Entreprenørskap ber studentbedriftene om å registrere hvem de har som mentor.
  Dette for å gjøre studentene bevisste på viktigheten av å ha mentor, samt at UE får en oversikt over ressurspersoner som er tilknyttet organisasjonen gjennom mentorskap. Du vil motta en invitasjon fra studentbedriften pr sms. For å registrere deg som mentor trykker du på linken og legger inn informasjon.


Avtaleverk

Ungt Entreprenørskap anbefaler at studentbedrift og mentor inngår en avtale som bl.a. sier noe om omfang/tidsbruk. I noen tilfeller vil det i tillegg være behov for en fortrolighetsavtale/non-disclosure agreement.