Til hovedinnhold

Hva er Studentbedrift?


Studentbedrift er et pedagogisk program som gir deg som student muligheten til å tilegne deg kunnskap og ferdigheter innenfor bedriftsetablering, få arbeidsrelevant praksis, samt samarbeide med andre studenter og potensielle arbeidsgivere.

Du jobber med oppstart, drift og avvikling av egen bedrift gjennom et semester eller et studieår og får verdifull erfaring med å samarbeide i team , løse et reelt behov og vurdere gjennomførbarheten til din ide. Studentbedrift planlegges og gjennomføres i samarbeid med ditt universitet, høyskole eller fagskole.

Hvorfor studentbedrift?

  • Du bruker teoretisk kunnskap i praksis for ditt fagområde.
  • Du kan teste ideen din i trygge rammer som studentbedrift på vei til et AS, og se hvordan markedet responderer på forretningsideen.
  • Er du lærerstudent kan studentbedriften gi deg en veldig god innføring i vårt pedagogiske program.

Uansett formål, er du med på noe ekte: en studentbedrift registreres i Brønnøysundregistrene som egen juridisk enhet. Det er en fantastisk mulighet for læring, og du er med på hele løpet - start, drift og avvikling.

Med studentbedrift har du en fagansvarlig foreleser/veileder ved studiestedet, og du skaffer deg en dedikert mentor med relevant erfaring fra arbeids- og næringslivet. Denne mentoren bidrar med veiledning, innspill og faglig hjelp. Varigheten på gjennomføringen av programmet Studentbedrift varierer, og kan tilpasses med tanke på studieplaner, lokale rammebetingelser og faglige krav.

Les mer om hvordan du kommer i gang, og hvilke formelle krav som må være på plass her.


Hva er forskjellen mellom SB, AS og ENK?


Skjermbilde 2022 10 26 kl 10 03 02