Til hovedinnhold

Forretningsmodell


Mens forretningsideen beskriver hva studentbedriften skal gjøre (sett fra kundens perspektiv) , beskriver forretningsmodellen hvordan studentbedriften skal gjennomføre det i praksis.

Forretningsmodellen eller forretningsplanen gir dere og andre et realistisk bilde av det dere skal gjøre, og vil være et viktig styringsdokument i oppstartsfasen. Det er viktig at det ikke blir en skrivebordsøvelse hvor deres egne oppfatninger av marked og målgrupper ligger til grunn. Oppsøkende markedsarbeid og nettverksbygging er avgjørende for å kontinuerlig søke kunnskap og markedsinnsikt, og utfordre sine egne antagelser.

For flere detaljer rundt hvordan man kan bygge opp en for forretningsmodell, samt mange andre forklarende videoer, sjekk Ser-vi-etter nettsiden.

En forretningsmodell beskriver rasjonalet bak hvordan en organisasjon skaper, leverer og holder på verdier.
Alexander Osterwalder, med-forfatter Business Model Generation