Til hovedinnhold

Styrearbeid


Baerekraft AN 29

Styrearbeid

I oppstartsfasen etablerte dere et styre for studentbedriften, og arbeidet dere gjør i styret er en viktig del av studentbedriftens organisering. I tillegg til studentbedriftens ansatte, kan styret bestå av noen eksterne styremedlemmer. Avhold regelmessige styremøter gjennom hele perioden med studentbedrift og pass på å bruke hele styrets kompetanse.

I seksjonen maler og eksempler finner dere forslag til styreinstruks og styremøteprotokoll (begge dokumenter tar utgangspunkt i et AS, men kan fint brukes for SB). Flere maler for styrearbeid med mer finner dere på Entrepedia.

Driftsrelatert arbeid

I tillegg til styrets arbeid har vi også samlet noen ressurser for effektiv drift og organisasjonsarbeid. Digital Norway har utviklet noen veivisere som kan være nyttige for dere i arbeidet med studentbedriften:

Omstilling og ledelse - strategiutvikling og omstilling i en digital tid
Fra data til verdi
- hvordan kan data skape verdi i din bedrift?
Digitale verktøy for prosjektledelse
- introduksjon til prosjektlederverktøy
Workshopfasilitering - hvordan utvikle idéer og møte utfordringer
Effektivisering - teknologi som gjør din bedrift mer effektiv