Til hovedinnhold

Bank, andeler og kapital


Fabian blank p El Sk GRA2 NU unsplash

Penger til å begynne med?

Som i de fleste oppstartsbedrifter, er det gründere selv som finansierer bedriften til å begynne med. Alle medlemmer i studentbedriften bør eie minimum en andel hver. Disse er ikke knyttet til registreringsavgiften.

Dere kan også selge andeler for inntil kr. 20 000,- for å hente inn kapital. En andel koster kr. 200,-.

NB! Andelskapitalen er risikokapital - det betyr at dersom studentbedriften går med underskudd, kan ikke andelseierne regne med å få pengene tilbake i sin helhet. Andelen gir heller ikke stemmerett i studentbedriften.Bankkonto - lokale avtaler i fylkene