Til hovedinnhold

Hvordan avslutte?


Slik avslutter dere studentbedriften i 6 trinn:

 1. Sluttfør regnskap og avslutt bankkonto
 2. Innhent revisjonsberetning
 3. Skriv årsrapport
 4. Avhold generalforsamling
 5. Send melding om sletting til Brønnøysundregistrene
 6. Send inn årsrapport og revisjonsberetning til Ungt Entreprenørskap

1. Sluttføre regnskap og avslutte bankkonto

Dere skal avslutte regnskap, og fordele overskudd i henhold til vedtektene. Alle andelseiere skal ha tilbake sin innskutte andelskapital.
Tøm og avslutt bankkonto.

2. Innhent revisjonsberetning

Foreleser (eller en annen regnskapskyndig) signerer på at regnskapet er i orden. Det er ikke krav om at denne personen er autorisert revisor.

Bruk denne malen til revisjonsberetningen

3. Skriv årsrapport

Utarbeid en årsrapport. Sjekk med veilederen deres om hvilke forventninger som ligger til årsrapportens innhold og utførelse.

Eksempel på innhold:

 • Beskrivelse av forretningsidé
 • Navn på deltakere, gjerne med rollebeskrivelse og ansvarsområde
 • Viktige hendelser
 • Beskrivelse av samarbeid med næringsliv og mentor
 • Beskrivelse av hvordan dere har jobbet med bærekraft
 • Beskrivelse av lærdom og erfaringer
 • Resultatregnskap

Årsrapporten skal også inkludere revisjonsberetningen.

4. Avhold avsluttende generalforsamling

Dere møtes og blir enige om å legge ned bedriften og lager protokoll fra generaforsamlingen. Årsrapporten må være med i møtet.

5. Logg inn og ...

a) Last opp årsrapport og revisorberetning til Ungt Entreprenørskap.

b) Last ned avviklingsdokumentet som ligger på denne siden, og send slettemelding til Brønnøysundregistrene.


Etter at bedriften er avviklet, vil foreleseren motta deltakerattester til hver enkelt deltaker i bedriften til utdeling.