Til hovedinnhold

Generalforsamling


I alle selskap og organisasjoner med flere eiere skal det avholdes en årlig generalforsamling. Dette gjelder også for studentbedrifter. Dere avholder deres generalforsamling når bedriften skal avvikles, eller når dere trenger å f eks skifte navn. Generalforsamlingen gjennomføres stort sett som et styremøte, men med en annen saksliste. Punktet "Eventuelt" skal ikke være på saklisten under et slikt møte.

Forarbeid

Det er en del forarbeid før generalforsamlingen kan avholdes. Veileder, mentor og alle som har kjøpt andeler i studentbedriften skal ha innkalling.
Husk
- Innkallingen sendes ut i god tid før generalforsamlingen og skal inneholde dato, klokkeslett, sted og saksliste
- Innkallingen underskrives av daglig leder og styreleder
- Årsrapporten må være ferdig skrevet, og sendes ut sammen med innkallingen
- Regnskapet skal være avsluttet og revidert. Her lager økonomilederen et forslag på fordeling av overskudd (evt. i henhold til vedtekter) som legges fram for eierne
- En bør ha klar et forslag til møteleder og referent før generalforsamlingen starter
- Book møterom.