Til hovedinnhold

Team, roller og ansvar


Teamet er den viktigste suksessfaktoren i studentbedriften deres - faktisk viktigere enn ideen deres!

Hva er du god til? Hva kan du bidra med? Hva har du lyst å ha på CVen?

Noen roller bør være på plass - daglig leder og økonomisjef. Utover det, kan dere være kreative med hvilke roller trengs, og ja! rollene kan endres hvis behovene i bedriftene endres.

Mål og samarbeid

Så snart teamet er på plass, bør dere ta en prat om hvilke mål dere har for bedriften. Det er viktig både for bli enig om en retning som dere skal jobbe mot, men også avklare forventninger til hverandre.

Målene bør være SMARTe: Spesifikke, Målbare, Attraktive, Realistiske og Tidsbestemte. Lag er samarbeidsavtale - et dokument som sier noe om

  • hvilke mål dere har
  • hvordan ønsker dere å kommunisere med hverandre
  • retningslinjer for hvordan dere vil ha det i bedriften
  • en plan for hvis noe skulle gå galt.

Hvilke andre roller har man i en studentbedrift?

I en studentbedrift er du:

  1. Ansatt
  2. Andelseier (les mer om det HER).
  3. Medlem av styret - daglig leder og styreleder bør ikke være den samme personen. Mer om styrearbeid HER.

I vanlige bedrifter ( f eks i et AS ) er styret ofte ekstern, og de ansatte sitter vanligvis ikke i styret. I studentbedriften får dere derimot mulighet til å få erfaring både fra administrasjon og styrearbeid. Vinn-Vinn!