Til hovedinnhold

Team, roller og ansvar


Teamet er den viktigste suksessfaktoren i studentbedriften deres - faktisk viktigere enn ideen deres!

Hva er du god til? Hva kan du bidra med? Hva har du lyst å ha på CVen?

Noen roller bør være på plass - daglig leder og økonomisjef. Utover det, kan dere være kreative med hvilke roller trengs, og ja! rollene kan endres hvis behovene i bedriftene endres.

Mål og samarbeid

Så snart teamet er på plass, bør dere avtale en part om hvilke mål dere har for bedriften. Det er viktig både for å lage en retning for hva dere skal jobbe mot, men også å klare forretninger til hverandre.

Målene bør være SMARTe: Spesifikke, Målbare, Attraktive, Realistiske og Tidsbestemte. Lag er samarbeidsavtale - et dokument som sier noe om

  • hvilke mål dere har
  • hvordan ønsker dere å kommunisere med hverandre
  • retningslinjer for hvordan dere vil ha det i bedriften
  • en plan for hvis noe skulle gå galt.

Hvilke andre roller har man i en studentbedrift?

I en studentbedrift er du:

  1. Ansatt
  2. Andelseier (les mer om det HER).
  3. Medlem av styret - daglig leder og styreleder bør ikke være den samme personen. Mer om styrearbeid HER.

I vanlige bedrifter ( f eks i en AS ) er styret ofte ekstern, og de ansatte sitter ikke nødvendigvis i styret, mens dere kan i studentbedriften kan få erfaring både fra administrasjon og styrearbeid. Vinn-Vinn!