Til hovedinnhold

Ledelse og en leders rolle


Hva gjør en god leder?

Å være en leder er en bred og viktig jobb i en bedrift, og du jobber med veldig mange ulike ting hver dag.

1. Jobber mot et felles mål

Mange tror kanskje at en leders viktigste oppgave er å bestemme hva som skal gjøres i en bedrift. Det er delvis sant, men det er mye mer enn det.

  • Den viktigste oppgaven en leder har er å få en gruppe mennesker jobbe mot et felles mål som skal oppnås sammen.
  • Få teamet til å snakke godt sammen og sørge for at samarbeidet går bra. Ditt team har ulike styrker og roller - man kommer raskere til målet om alle får brukt sin kompetanse.
  • Sørg for at alle jobber mot målet, og at hele teamet vet hvilke mål skal oppnås.

2. Jobber mot ulike milepæler

Når du vet hvilket mål må dere jobber mot, er det fint å sette seg noe milepæl. Et eksempel kan være at bedriften har som mål å vinne NM for studentbedrifter. Det er stort mål som krever at man jobber kontinuerlig med ulike

delmål på veien mot det store målet. Lederens viktigste jobb er å holde alle i bedriften fokusert på de ulike milepælene og passe på at hver uke inneholder oppgaver som skal gjøres.

Dagene på jobb varierer mye - noen dager er bra, og man har det veldig gøy med sine kollegaer. Andre dager kan det være motsatt. Du kan møte motgang, og saker kan være vanskelige. En leders rolle er da å motivere laget til å fortsette og finne løsninger på utfordringene som kommer. Lytt - hva trenger din gruppe? Lytt mer enn du snakker:)

3. Finner styrke gjennom ulikheter

Lederjobben handler om at man skal støtte og hjelpe en gruppe mot målet man har satt, og bli godt kjent med personene som jobber i gruppen.

Det er viktig å sette sammen en gruppe med personer som er ulike hverandre, med ulike styrker - noen kanskje er mer strukturerte på jobb, mens andre er mer kreative. Sett sammen en gruppe der alle kan bidra med noe. Ditt ansvar er at styrkene blomstrer, samtidig passe på at alle får prøve seg på noe som de kanskje ikke er så flinke til.

Alle personer er forskjellige og har ulike behov. Men alle vil bli sett. Ta godt vare på hver person i gruppen din! Da vil de også ta vare på deg, og det er like viktig.