Til hovedinnhold

Konflikthåndtering


Gr stocks Iq9 Sa Jezk OE unsplash

Konflikter og konflikthåndtering
Konflikter kan oppstå når man jobber tett sammen over lengre tid, og det er sannsynlig at dere vil oppleve dette i løpet av perioden med studentbedriften. Det kan derfor være lurt å etablere felles regler for kommunikasjon og samarbeid i gruppen allerede i oppstartsfasen, og å ha jevnlige møter eller samtaler hvor dere diskuterer eventuelle problemer eller uenigheter. Det kan også hjelpe å ha klare roller og ansvar for hver enkelt i gruppen, og å ha en felles forståelse for hva som skal oppnås.

Når det først har oppstått en konflikt kan det være nyttig å snakke om problemet og prøve å finne en løsning sammen.

  • la alle få si sin mening, og forsøk å forstå den andres synspunkt.
  • fokuser på å finne en løsning som alle kan være enige om.
  • se på konflikten som en mulighet til å lære og vokse som gruppe.

Les mer om hva Manpower sier om samarbeidsfloka.