Til hovedinnhold

Immaterielle rettigheter


Hvorfor er det viktig med enerett?

Alle må ha et bevisst forhold til immaterielle rettigheter (IPR).

Har du jobbet mye med en teknisk løsning, eller lagt mye arbeid i logo og markedsføring, så vil du ha eneretten på det du har skapt. Immaterielle rettigheter betyr enkelt sagt retten til å bestemme over og ta eierskap til verdien i det du har jobbet med i din studentbedrift.

Hvorfor registrere enerett?
Enerett (varemerke, design eller patent) gir deg et håndfast dokument på dine rettigheter og hjelper deg til å:

  • Sikre en posisjon i markedet
  • Skape inntekter
  • Inngå samarbeid
  • Øke selskapets verdi
  • Redusere kostnader og risiko for å bli kopiert


Patentstyret er vår samarbeidspartner i arbeidet med rettigheter og beskyttelse (IPR - Intellectual Property Rights). Det kan være vanskelig å se hvilke immaterielle rettigheter (IPR) som kan være relevante for dere. Patentstyret har utviklet en test som kan hjelpe dere i riktig retning.

I tillegg har de mange nyttige ressurser dere kan bruke, som eksempelvis velgekte.no og gode verktøy i arbeidet med å undersøke mulighetene for varemerkebeskyttelse eller patent. Disse verktøyene og tjenestene inkluderer Patentstyrets søketjeneste etter varemerker, design eller patenter, og søk etter domenenavn og foretaksnavn.


IPR-strategi

Når man etablerer en bedrift, har man gjerne noen mål for hva man ønsker å oppnå. En plan for håndtering av de immaterielle rettighetene er viktig, og IPR-strategien bør utformes med bakgrunn i bedriftens overordnede forretningsmål.
Her er det ingen «one size fits all», ulike bedrifter har ulike mål og en IPR-strategi vil derfor se forskjellig ut fra bedrift til bedrift.

Både i møte med investorer og som deltaker i ulike konkurranser er det et stort fortrinn å ha en god IPR-strategi. På NM for Studentbedrifter er dette kriteriene juryen legger vekt på i sin vurdering:

  • Bedriftens forretningsmål – hvor skal dere?
  • Hva har dere av immaterielle rettigheter, og utgjør disse viktige konkurransefortrinn?
  • Risikovurdering – hva finnes i omgivelsene?
  • Hensikten med IPR – på hvilken måte kan IPR hjelpe dere til å nå forretningsmålene?
  • Beskyttelse/tiltak – hva må vi gjøre? (IPR-testen kan hjelpe dere på vei)

Se tips til hvordan dere kan utforme IPR-strategi til NMSB.

Les mer om IPR-strategi på Patentstyrets nettsider.


Spørsmål og svar om materiell rettigheter