Til hovedinnhold

Budsjett


Likviditetsbudsjett

Dere må kunne betale regningene deres før de forfaller. Ved å sette opp en likviditetsbudsjett, lager dere en oversikt over hvilke innbetalinger og hvilke utbetalinger dere har hver måned. Kunsten er å sørge for at dere har nok kontanter/likviditet på riktig tidspunkt slik at dere får betalt regningene i rett tid.

I oppstarten er det ofte flere utbetalinger enn innbetalinger. Økonomiansvarlig bør sørge for å få inn andelskapitalen og eventuelle sponsorinntekter så fort som mulig. Dette er midler dere kan bruke på varekjøp før salgsinntektene ruller inn. Det er viktig å være klar over at sponsorinntekter ikke er andelskapital, men inntekter (omsetning) i en studentbedrift.

NB! Husk at en studentbedrift ikke skal ta opp mere lån/leverandørgjeld enn det dere til enhver tid har på konto/i andelskapital.

Break even

Hvor stort salg må dere ha før dere begynner å tjene penger?

Nullpunktet er der inntektene er like store som kostnadene.

Driftsbudsjett

Lag en oversikt over hvilke kostnader produktutviklingen vil gi, samt andre kostnader knyttet til selve driften. Hvilke inntekter håper dere på? Dersom dere har som mål å oppnå salg i løpet av studentbedriftsperioden kan dere sette opp antallet produkter dere har som mål å selge ganger prisen dere vil ha for produktet for å få sum inntekter.