Til hovedinnhold

Lønn og skattetrekk


Towfiqu barbhuiya jpqyf K7 GB4w unsplash

Skattetrekk ved lønnsutbetalinger


Studentbedrifter er fritatt for plikten til å sende inn lønnsoppgave og skal heller ikke foreta skattetrekk når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr. 10 000,-. I praksis betyr det skattefrihet for lønn og annet arbeidsvederlag som ikke overstiger kr 10 000. Går dere over den grensen, skal hele beløpet lønnsinnberettes.

Dersom dere i studentbedriften betaler andre enn de som er deltakere i studentbedriften for tjenester går dette under 'utgifter'.
Regler for skatt, arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og rapportering for institusjon eller organisasjon som ikke har erverv til formål finner dere her.

Lønnsslipp

Hvis overskuddet blir så stort at man får en lønn som overstiger kr. 10.000,- skal daglig leder bestille elektronisk skattekort for de ansatte HER. Hvis det ikke blir levert et slikt frikort eller ordinært skattekort, plikter SBen å foreta 50% skattetrekk.

Studiereiser som har en faglig relevans til SBens virksomhet vil normalt kunne anses tilknyttet driften. Derimot vil reiser av mer feriemessig art utløse skatteplikt for deltakerne og likestilles med arbeidsvederlag med krav til lønnsinnberetning som beskrevet foran.