Til hovedinnhold

Lønn og skattetrekk


Towfiqu barbhuiya jpqyf K7 GB4w unsplash

Skattetrekk ved lønnsutbetalinger
Studentbedrifter er fritatt for plikten til å sende inn lønnsoppgave og skal heller ikke foreta skattetrekk når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr. 10 000,-. Overskrides beløpsgrensen, skal hele beløpet lønnsinnberettes. Det er altså skattefrihet for lønn og annet arbeidsvederlag som ikke overstiger kr 10 000,-.

Skulle overskuddet bli så stort at man får en lønn som overstiger grensen på kr. 10.000,- skal den som har registrert studentbedriften i Altinn bestille elektronisk skattekort for de som er registrert i studentbedriften HER. Hvis det ikke blir levert et slikt frikort eller ordinært skattekort, plikter SBen å foreta 50% skattetrekk.

Studiereiser som har en faglig relevans til SBens virksomhet vil normalt kunne anses tilknyttet driften. Derimot vil reiser av mer feriemessig art utløse skatteplikt for deltakerne og likestilles med arbeidsvederlag med krav til lønnsinnberetning som beskrevet foran.

Lurer dere på hvordan dere innberetter lønn? Den som har registrert studentbedriften i Altinn kan innberette lønn via Forenklet A-melding A05. Forenklet A-melding er tilgjengelig HER.

Informasjonsark om skatter og avgifter 2020-21

Hva med betaling av tjenester?

  • Dersom dere i studentbedriften betaler andre enn de som er deltakere i studentbedriften for tjenester går dette under 'utgifter'.
  • Regler for skatt, arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og rapportering for institusjon eller organisasjon som ikke har erverv til formål finner dere her.