Til hovedinnhold

Regnskap


Micheile dot com So T4 m Zhyh E unsplash

Regnskapet er et viktig verktøy for å holde oversikt over den økonomiske driften i forbindelse med inntekter og kostnader i bedriften. Dette kan fortelle bedriften om kunder har betalt det de skylder, hvor mye bedriften skylder til leverandører, hvor mye penger bedriften har til å betale regninger, etc.

For at regnskapet skal ha en verdi for bedriften er man nødt til å holde dette a jour, altså føre kontinuerlig regnskap ved hjelp av bilagsføring. Dette vil være den viktigste oppgaven til økonomiansvarlig i bedriften.

Husk! Omsetningen i en studentbedrift består av alle inntektene bedriften har i løpet av sin levetid. Dette kan ikke overstige kr. 140.000,-. Ta kontakt med din lokale UE-rådgiver når du har kommet til kr. 100.000,- i omsetning. Lenger ned kan du lese om hva som regnes som omsetning.

Viktige begrep

Bilag er dokumentasjon på ulike transaksjoner i selskapet. Dette kan være f.eks. være en kvittering på et varekjøp, en faktura fra strømleverandøren eller en utgående faktura fra selskapet. Den enkleste måten å ha kontroll og oversikt over bilagene er å bokføre disse i et regnskapssystem. På denne måten er bilagene enkle å finne tilbake til ved eventuelle kontroller eller spørsmål vedrørende regnskapet

Resultatet forteller dere hvordan selve driften av selskapet går og viser inntjening og kostnader man har hatt i en periode. På denne måten kan man følge med driften og se hvilke perioder som eventuelt går bedre enn andre.

Balansen viser dere blant annet hvor mye dere har, hvilke eiendeler bedriften har, hvor mye som er utestående fra kunder, hvor mye dere skylder leverandører, egenkapital og hvor mye penger som står i banken.

Omsetning og MVA

Omsetningen i en studentbedrift består av alle inntektene som bedriften har i løpet av sin levetid.

  • Inntekter fra salg av varer og tjenester er en del av omsetningen og skal bokføres som salgsinntekt.
  • Annonse-, sponsor- og premieinntekter er også en del av omsetningen, og skal bokføres som annen inntekt. Dette gjelder også bokføring av:
  • Premieinntekter (f.eks. fra syretesting, propelljakt, messe, mesterskap)
  • Gaver (folkefinansiering, frivillighetsmidler og stipender)

Når studentbedriften er registrert i Ungt Entreprenørskap, kan bedriften ha en omsetning på kr 140.000 uten at bedriften må mva-registreres. Dette betyr at bedriften vil måtte betale merverdiavgift på alle varekjøp, men at det ikke er nødvendig å selge/fakturere varer og tjenester med mva, noe som gjør regnskapsarbeidet enklere, og bedriften mer konkurransedyktig på pris.

Andeler

Har studentbedriften behov for kapital, kan dere selge andeler i deres studentbedrift (SB). Andelene er på kr. 200,- hver og føres i regnskapet som innskutt kapital.


Hva regnes som inntekt?

Premiepenger og gaver er en del av virksomhetens inntekter og skal bokføres. I noen tilfeller har tidligere praksis vært at premiepenger og gaver ikke har vært bokført som en del av bedriftens inntekter - det er feil.

Det er en direkte sammenheng mellom utført arbeid og premiepenger. Premiepenger kan være penger, varer eller tjenester vunnet på syretesting, messe, mesterskap og lignende type arrangementer. Dette er mesterskap/arrangementer som studentbedriften velger å være med på og legger ned en innsats i konkurransen om premier. Det er derfor en direkte sammenheng mellom innsats og premiepenger. Premiepenger skal bokføres som «Annen inntekt» i resultatregnskapet.