Til hovedinnhold

Pitchekveld for studentbedrift - NM uttak

Vestland

Pitchekveld Smajobben UB

Vi inviterer til pitchekveld for studentbedrifter i Vestland. Lokasjon blir i Bergen, med eventuell mulighet for digital deltakelse dersom reisavstand blir for stor. Mer informasjon kommer vår 2024.