Til hovedinnhold

Propelljakten for studentbedrifter

Østfold

Sparebank1 OA

På propelljakten for studentbedrifter vil dere møte en jury fra næringslivet. Det er satt av 15 minutter til hver studentbedrift, hvor dere har maks 5 minutter til å PITCHE (presentere) deres idé og behov av startkapital. Resterende tid brukes på spørsmål, tilbakemeldinger og råd fra juryen.

For å få støtte må dere vise:

  • engasjement, drivkraft og gjennomføringsevne
  • et tydelig behov og plan for hva propellen skal brukes til
  • potensial for verdiskaping og at midlene vil utløse gode krefter

Dere kan bruke PowerPoint, skisser og ev prototype i deres presentasjon.

NB! Det er viktig at dere i Pitchen forklarer hva propellen skal brukes til. Propellen kan kun brukes for å dekke utviklingskostnader. Det er med andre ord ikke mulig å få midler til innkjøp av produkter for videresalg eller andre driftskostnader.

PÅMELDING